Jag håller sedan ett antal år tillbaka kurser i Reiki, både fysiska kurser under en helg och distanskurser där man jobbar själv i den takt som passar en själv. Och mellan varven dyker naturligtvis frågan upp: vilket är bäst?

Får du ett tvärsäkert svar på den frågan kan jag lika tvärsäkert intyga att det svaret kommer från ett subjektivt perspektiv där personen som svarar utgår från sig själv och sina egna förutsättningar och önskemål, som nödvändigtvis inte behöver stämma överens med dina.

En del anser att man inte överhuvudtaget kan lära sig Reiki annat än på en fysisk kurs där man får uppleva energierna rent konkret tillsammans med andra, medan andra lika säkert menar att en distanskurs är i princip enda sättet de kan lära sig på. Jag har deltagare som har gått en fysisk kurs någonstans och känt att det inte funkade alls för deras del och trivs mycket bättre med att gå på distans. Medan jag har deltagare som kommer på helgkurser som tidigare försökt gå på distans men inte kommer någon vart och behöver kicken av att få uppleva och få input från andra för att komma igång och komma vidare.

Båda varianterna har för- och nackdelar om man jämför, det som är en fördel för en person kan vara en nackdel för en annan, så även här är skillnaderna starkt individuella.

2015-03-29 15.47.18

Fördelar med en fysisk kurs:

 • Fördelen med en fysisk kurs är att du får träffa likasinnade och dela upplevelser med vilket blir väldigt starkt och en rejäl skjuts framåt i utvecklingen, en riktig kick-start. Du träffar nya människor att bygga nätverk med och utvecklas tillsammans med även efter kursen.
 • Man får ta del av frågor och svar från andra deltagare som man kanske inte själv tänkt på, så innehållsmässigt kan ibland en helgkurs bli bredare beroende på vad som diskuteras. Det kan bli mer spontant innehåll beroende på önskemål.
 • Du får prova och uppleva energin direkt, du kan ställa frågor och blir vägledd i realtid när du jobbar. Du får ta del av andras upplevelser och efter en helg har du både givit och tagit emot Reiki.
 • Du får mycket energi från kursen.

Nackdelar med fysisk kurs:

 • Det blir väldigt intensivt. Det är mycket energier i omlopp och man höjer sin frekvens rätt rejält. Man får nästan räkna med att man har huvudvärk efter kursen. Trött är man garanterat i alla fall.
 • Det blir onekligen en viss korvstoppning. Mycket information som skall tas in och processas under begränsad tid, vilket är den stora skillnaden med distanskurs där man kan lägga så mycket tid man själv behöver på varje del och övning.
 • Alla funkar inte i grupp, man kan uppleva att det är rörigt och mycket annat som tar ens fokus. Det kan vara för mycket energier för att man skall kunna koncentrera om man är känslig.

distansutb

Fördelar med distanskurs:

 • Du jobbar själv, i den takt du behöver. Du kan i lugn och ro göra alla övningar hemma och verkligen sätta dig in i hur dom känns och fungerar. Du betar av en bit i taget och får återkoppling och går sedan vidare med nästa del.
 • Du kan anpassa studietakten till hur ditt liv ser ut i övrigt och har på så sätt lättare att få in en rutin för att få Reiki att bli en naturlig del av din vardag.
 • Du har möjlighet att ställa frågor under hela kursens gång till läraren. (Alla har dock inte det upplägget, jag kan bara tala för mig och mina kurser i det sammanhanget). Om du är en person som har svårt att ta plats i en grupp, och kanske vill ställa frågor som du inte känner dig bekväm med inför andra, eller som känns privata, har du personlig kontakt med läraren hela tiden.
 • Du kan gå kursen oavsett var du bor någonstans.

Nackdelar med distanskurs:

 • Vissa saker kan bli abstrakta och svårare att få grepp om jämfört med när man får se och uppleva det ”live” på en kurs. Jag ser till exempel att dom som går Reiki Master på distans ibland kan tycka att initieringarna är krångliga och fastnar lätt med detaljer, medan man på helgkurserna tycker att det är hur lätt som helst och att det är bara att läsa innantill och öva mer på hemma.
 • Du får inte ta del av det som andra deltagare säger och det som diskuteras på kursen utöver kompendiet. Jag har dock en slutet forum på Facebook för dom som går och har gått Reiki för mig.
 • Det kan vara svårare för vissa att komma igång ordentligt.

Vad passar dig?

Som du förstår är det helt individuellt och man får välja det som känns bäst för just en själv.  Jag har deltagare som börjat med Reiki 1 på distans och sedan tänkt fortsätta med resterande steg på helgkurser, men trivts så bra med upplägget att de fortsatt distansarbetet. Och jag har som sagt de som börjat med distans men sen istället kommer på helgkurs för att de fastnar.

Det som de flesta brukar fundera över är om det verkligen funkar att lära sig på distans, och där är ett bra tips att fråga någon som gått kursen på distans hur de upplevt det.

Rent kunskapsmässigt har jag inte sett någon som helst skillnad på om man gått en helg eller om man gått utbildningen på distans. Det är fortfarande hur mycket man jobbar med Reikin över tid som avgör hur mycket man kan.