Vad är Reiki?

Reiki är energimedicin, en healingform där man genom att aktivera en persons självläkande förmåga kan hjälpa andra eller sig själv, eller ja, kort sagt allt som består av energi. Och allt består ju av energi, så användningsområdena är oändliga!

Vad är Reiki?

Reiki är det japanska ordet för healing. Det vi i väst generellt menar med Reiki är en gammal buddistisk tradition som återupptäcktes av den japan vid namn Usui Mikao för 100 år sedan. Han förde sina kunskaper vidare, och de har idag spridits över hela världen och har flera miljoner användare.

Reiki är inte knutet till en speciell religion, kultur eller livsåskådning, utan är helt enket en metod för att känna av och använda den livsenergi som allting i grund och botten består av. Dels för att jobba med sig själv, sin själsliga utveckling, sitt sätt att se på och förhålla sig till sin omgivning utifrån ett kärleksfullt och konstruktivt perspektiv, det är det främsta och viktigaste arbetet med Reiki. Men också att hjälpa andra med samma sak genom att ge behandlingar, då man är en kanal för energin.

Vad är skillnaden mot andra healingmetoder?

Varför jag valt att arbeta med just Reiki är för att det är en metod som är spridd över hela världen och används av  många miljoner människor. Det innebär inte att Reiki är bättre än någon annan form av healing, energi är energi, same sh*t different name säger jag när det bråkas om vilken form som är den bästa. Det jag gillar med Reiki är att det finns ett system att utgå ifrån när man skall lära sig. Det finns en färdig form, och följer man den blir det rätt! Och det gör att precis alla som vill kan lära sig och upptäcka att det faktiskt fungerar!  Och eftersom som tidigare nämnts flera miljoner utövar Reiki världen runt kan det ju knappast bara vara inbillning, man har mycket att luta sig emot.

Vem skall lära sig Reiki?

ALLA såklart, säger ju jag! Den man börjar med att jobba med är sig själv. Man blir medveten om tankemönster som inte är så kärleksfulla mot en själv. Man möter sin omvärld på ett nytt sätt. Man förstår saker i ett nytt, större perspektiv. För vissa är det meningen att man enbart skall använda Reiki till egen utveckling. Det är långt ifrån alla som skall vara healers och ge andra människor behandlingar. Healing är så oändligt mycket mer än så. Ett leende, en varm klapp på axeln, några kärleksfulla eller uppmuntrande ord till någon.

hands healing

Healing – är inte det bara flum?

Beauty lies in the eyes of the beholder… Det är precis så flummigt som du väljer att se det, eller det mest naturliga som finns om du väljer att se det så. Den första healing vi får är när vi föds och läggs på mammas bröst. Vi har alla den helande förmågan naturligt, både människor och djur. Djuren är till skillnad från oss människor medvetna om att den finns (och är ständigt lika förundrade över att vi inte vet det).

Vetenskapliga bevis för att healing fungerar

Det finns forskning gjord med höga vetenskapliga bevisvärden som visar att healing fungerar. Man har stressat labbråttor med ljud och ljus så att de fått typiska stressymtom som är mätbara, förhöjda värden på stresshormoner, magsår, nedsatt immunförsvar, sår som inte läker etc. Man har sedan delat upp råttorna i grupper där en grupp fått healing, både på plats och på distans, man har haft en placebogrupp där man bara har fejkat och hållit händerna ovanför och en tredje grupp som inte fick någon behandling alls. Resultaten var slående. De råttor som fått healing uppvisade snart sänkta nivåer av stresshormoner, höjt immunförsvar, såren läkte och råttornas allmäntillstånd förbättrades avsevärt i förhållande till de andra grupperna. De här studierna publicerades i USA 2006 och 2008. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435597)

Samma studier gjordes här i Sverige tidigare…

Vad som är mer tankeväckande är att liknande studier gjordes på Karolinska Institutet på 90-talet. Men när resultaten stod klara svart på vitt, blev det ”inbrott” på avdelningen och allt material och all  data försvann spårlöst över en natt. Trodde man, en av deltagarna hann bli varnad i sista sekund: ”göm ditt material väl, och tala inte om det här med NÅGON!”

Hon gjorde som hon blivit tillsagd men valde sedan efter drygt 20 år att ta fram materialet och visa upp rapporterna. Gissa vilket resultat som stod att läsa där? Precis samma som i USA. Det var utan tvekan så, att healing fungerar, enligt vetenskapligt fastställda mätmetoder. Jättedålig intäktsmodell för en läkemedelsfabrikant, att man når samma effekt genom att lägga händerna på någon istället för att ta en tablett, men helt utan biverkningar och negativ påverkan på miljön, och som alla kan lära sig dessutom. Och vilka är det som bekostar forskning på KI? *host, host*
(https://newsvoice.se/2014/12/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/

 

Reiki ersätter inte traditionell medicinsk vård – det är ett komplement

Viktigt att ha i åtanke är att syftet med att lära sig healing inte är för att ersätta konventionell skolmedicinsk vård. Det här är ett komplement. Är man sjuk skall man kontakta en läkare för en diagnos och eventuell medicinering.

När man ger Reiki jobbar man i ett holistiskt perspektiv, man behandlar helheten och inte enskilda symtom. Man kanske inte vet vad som orsakar symtomen i sin grund, men kroppen vet var energin behövs, och den kommer dit den skall. Den som ger en Reikibehandling skall – enligt lag – och ur ett rent etiskt förhållningssätt inte ställa diagnoser eller ge råd om vilka mediciner man bör ta och inte. Det är läkarnas jobb.

Det vi kan göra är att hjälpa till att lindra biverkningar från läkemedel, hjälpa kroppen att påskynda läkning, lindra smärta, oro, rädsla och hjälpa kroppen att återställa en naturlig balans. Sjävlklart är det här ingen mirakelmetod där man med en handpåläggning gör människor friska och fria från alla symtom. All läkning kommer i själva verket inifrån personen själv. Vi är bara kanalen som den självläkande energin passerar igenom.

Ett synsätt som kräver en ödmjuk och respektfull inställning till det man gör, vilket kan ta ett tag att förstå och förhålla sig till. Är man terapeut är man van att man skall fixa vissa symtom. Det är inte vårt jobb i det här fallet, och det måste vi acceptera och respektera.

Vill du lära dig Reiki erbjuder jag kurser i alla 3 nivåerna. Både på plats, framförallt i Stockholm, enstaka kurser i Katrineholm och alla 3 kurserna finns som distanskurser. Du hittar mer info under kurser.

Kontakta mig om du vill veta mer: info@reikiakademin.se

 

thumbs up

Reiki är coolt – lär dig Reiki!