Jag bloggar ju ofta utifrån frågor jag får. Här är mitt svar på en fråga om hur man skall behandla med Reiki när man själv eller någon annan är splittrad och läcker energi.

Jag tänker så här: visst läcker vi energi, och visst är vi generellt splittrade. Hela vår omvärld och det sätt vi lever idag är en direkt konsekvens av detta. Däremot så kan det ibland bli fel när man tänker att man skall försöka fixa ett specifikt läckage i sig och lägga all fokus och energi på det. Det finns risk att det blir lite symtombehandling, och det vi lägger vår fokus på är det som växer, oavsett vad vi tänker om det.

Försök istället att i första hand tänka att du ger dig själv Reiki i syfte att bli mer och mer i balans, och att Reikin kommer dit den skall, din kropp och ditt högre jag vet vad det är som behöver helas för att det skall bli så bra som möjligt i ett helhetsperspektiv. 

Sen kan du fundera över vad det kan vara i just din vardag som gör att du är splittrad och läcker energi och det kan hjälpa dig att börja sätta gränser och gradvis förändra invanda beteenden. Reikin är en stor hjälp även där. Viktigt att inse är att det här är ett ständigt pågående arbete.

Om man vill lära sig Reiki har man oftast en ganska uttalad empatiskt sida, den sidan kan ställa till stora problem eftersom vi kanske ger mer av oss själva än vad som är bra för oss, och då är det inte konstruktivt för den andra heller. Det är en obalans, det vi kallar för ”energitjuvar”. Men vi skall vara väl medvetna om att det är vi själva som bjussar på det, så vi kan inte förändra andras beteende, det är deras eget ansvar. Vi kan bara förändra oss själva. Så fundera över vad som gör dig trött, splittrad, när det inte känns ”rätt” i magen. Ta sedan en liten bit i taget och säg nej. Man kan vara vänlig med ändå säga nej. Prova!

Om du har något speciellt som du vet tar din energi kan du göra den här övningen:

  • Visualisera den situation eller person som tar energi av dig – eller som du rättare sagt ger din energi till.
  • Föreställ dig sedan att du har en sladd, som sladden till en dammsugare, som går från dig till den andra personen/händelsen, det är genom den här sladden du ger det energi.
  • Dra nu ut kontakten och dra in sladden till dig själv, precis som med dammsugarsladden.
  • Manifestera att du kallar tillbaka din kraft med en affirmation:
    ”Jag kallar tillbaka all min kraft, all min kraft är bara min, och den är här och nu!”
  • Upprepa det här så länge du behöver, varje gång du känner att tankarna på personen/situationen dyker upp och tar energi.