På mina kurser blir det mycket diskussion och funderingar kring det här med att ge Reiki till det högsta bästa i alla lägen när vi ger en behandling, och att vi inte skall ha någon egen förväntan på ett visst resultat, eftersom vi kanske inte vet vad det högsta, bästa för personen – eller djuret – är. Vi är ju bara kanalen som aktiverar personens självläkande kraft, och dess högre jag vet själv vad som är grunden och orsaken till de olika problemen, som vi kanske inte ser och inte är medvetna om själv.

Viktigt att sköta vår ”hygien” även på energinivå

Vi samlar på oss obalanser och störningar i vårt dagliga liv, det är oundvikligt.  Därför är det viktigt att skapa utrymme för meditation och aktiviteter där vi kan återställa balansen och rena vårt energifält. Det är precis samma sak som att vi behöver duscha och tvätta oss, sköta vår fysiska hygien.

Obalanserna blir fysiska

När saker ligger kvar och ”skaver” kommer de efter hand att manifestera sig mer och mer fysiskt och visar sig i olika sjukdomssymtom. Vissa obalanser kan vi ha med oss ända sen barnsben, eller tidigare liv. Och ofta är vi som sagt inte medvetna om att den finns, och av vilken anledning.

Symtombehandling gör problemet värre och värre

Så när vi ger någon healing skall vi alltså vara ödmjuka inför det faktum att vi faktiskt inte vet vad det är som behöver healas för att den onda axeln, knät eller magen skall bli bra. Symtomet finns ju där av en orsak, det talar om något för oss. Att stänga ner symtom är som att släcka en varningslampa i bilen utan att åtgärda orsaken till att den tändes. Eller stänga av brandvarnaren för att slippa oljudet. Tyvärr är det här en ganska vanlig åtgärd vi möter i den vanliga skolmedicinen. Man får ett anti-inflammatoriskt och smärtstillande preparat så är problemet borta, eller kortison så att utslagen försvinner. Men man gör ofta ingenting för att rätta till det som i grunden orsakar det och det leder ofrånkomligen till att det oftast kommer tillbaka.

mediciner

Men hallå, skall folk gå omkring och ha ont tycker du?!!

Nej, definitivt inte. Och varken jag eller du – såvida du inte har en legitimation i området, skall gå in och ändra någon medicinering eller läkares ordination. Låt dom sköta sitt jobb utan vår inblandning. Och den som säger att man aldrig skall ta smärtstillande har aldrig haft riktigt ont. Just saying.

Så vi skall alltså inte ge Reiki till ett lokalt symtom?

Om någon har t.ex. huvudvärk kan du självklart ge personen healing med avsikt att lindra huvudvärken. Vetenskaplig forskning på flera håll i världen visar att det i många fall har precis lika god effekt som en vanlig huvudvärkstablett. Fast helt utan biverkningar för personen som tar emot, och helt utan skadliga effekter på djur och natur.  

Problemet är om personen ofta återkommer med sin huvudvärk, då skall du göra en djupare behandling (eller troligen flera) med avsikten att rätta till den underliggande obalans som ger upphov till den återkommande smärtan och inte bara rikta in dig på att återigen få själva värken att försvinna en kort stund.

Låt saker få ta tid – se det som en resa

Om ett problem har en djupt liggande orsak som byggts på under längre tid, får man räkna med att det ofta också kan kräva lite tid innan man får konkreta resultat på just det området. Det kan vara andra saker som man inte tänker på som ett samband med problemet som förändras först. Man kanske blir lite gladare, får lättare att hantera stress, oroar sig mindre, är mindre sugen på socker eller skräpmat, sover bättre t.ex. När de sakerna får en bättre balans försvinner de mer fysiska symtomen de orsakar, som huvudvärk som exempel.

Se behandlingen som en resa, där syftet är att bara låta sig ledas dit det är meningen. Då jobbar man enligt det högsta, bästa.