Det finns en typ av frågor som ofta återkommer, den allra vanligaste är varför man känner och upplever vissa saker – och vad det beror på.

Några exempel:

  • Varje gång jag startar Reiki så pirrar det först i vänster hand, sen i höger, varför?
  • Personen jag gav Reiki till upplevde ett tryck på vänster sida, vad var det?
  • Jag kände mitt hjärtchakra tydligt, och sedan kände jag en sorg som plötsligt kom över mig, var det min sorg eller personen jag gav Reiki till?
  • Jag kände en närvaro i rummet när jag gjorde en Reikimeditation, vem var det?
  • Personen som fick Reiki upplevde en stark kyla på ett ställe, varför, hur skall jag förklara vad det är?
  • Förra gången jag gav en viss person Reiki fick den en ganska stark reaktion och utrensning, kommer det att bli likadant den här gången?

…och så vidare. Det här är bara exempel tagna ur luften av frågor och funderingar som ofta ställs. Och ja, vad är det som händer, och varför?

Vad är Reiki och hur fungerar det?

För att ge ett vettigt svar på det måste vi börja med att fundera över vad vår funktion är när vi ger healing, hur det faktiskt fungerar.

Vi är sändaren som energin passerar igenom. Mottagarens kropp drar till sig energin där den behövs. Varför den behövs just där, just då är ingenting vi bör försöka analysera för att ge ett konkret och uttömmande svar på, för vi vet faktiskt inte. Risken är då att vi bara skapar oro och rädsla genom att komma med några slags hemmagjorda diagnoser. Det är viktigt att komma ihåg att kroppen inte jobbar med symtomen, det som vi upplever som problemet. Kroppen jobbar med orsaken, det som ligger till grund för obalansen, och alltid för det högsta bästa.

Naturen eftersträvar ständigt balans

Hela naturen, inklusive våra kroppar, strävar alltid efter högsta möjliga balans, och när vi tillåter kroppen det så jobbar den efter sin egen agenda som vi kanske inte förstår intellektuellt. Det kan finnas saker som ligger latent, tankar, känslor som vi gömt undan och förträngt, men de finns ändå där och skapar obalanser som till sist manifesterar sig fysiskt.

Ni förstår själva problemet om vi skall ta fram stetoskopet och leverera en diagnos…

Energi är dynamisk

Sen hur det kommer att bli, varför det blev på ett sätt en gång, men inte alls likadant en annan gång, trots att förutsättningarna till synes var exakt likadana har ett väldigt precist svar. Energi är alltid i rörelse, den är dynamisk och samverkar med det som är, där och då. Vi kan inte pressa in energi i ett givet schema med förutsatta händelser. Det vi, eller den som får Reiki upplever beror på en rad olika faktorer. Även om behandlingsrummet, och allt annat är till synes precis likadant, så påverkar det som hände under och efter förra behandlingen, och det som kroppen jobbat med sen dess, andra utomstående intryck som livet levererar osv. på vad som händer och vad och hur vi upplever det. Kroppen jobbar med det som är viktigast, här och nu. Så det är återigen förklaringen på varför det blir på ett visst sätt. Kroppen gör det som den behöver göra.

Skilj på ditt och mitt när du behandlar

Sen är det frågan om när man själv upplever något, vad det är, var det ett budskap till mig eller var det till personen som jag ger Reiki till. Vem är det i rummet?

Att som utomstående i efterhand ge svar på sådant är i princip omöjligt, och är inte till någon egentlig hjälp. Mitt mål är att få dom som lär sig Reiki att följa med i energin, lära sig känna den och lita på flödet. Vill man veta vems närvaro man känner av: fråga! Det är dig dom har ett budskap till och önskar kommunicera med. Vill du inte ha deras närvaro: tala om det.

Var tydlig med din avsikt

När du ger en behandling skall du vara väldigt tydlig med att du nu är sändaren och jobbar med den andra personen. De känslor och förnimmelser som eventuellt dyker upp gäller för personen på bänken, inte för dig.

Om du ändå får in budskap till dig själv, om dina egna känslor återkommande svallar upp under behandlingar bör du fundera över vad som är viktigast att jobba med just nu. Svaret kan bara bli ett: dig själv. Pausa i behandlingarna med andra och fokusera på dig själv.

Man kan spegla någon annans symtom

Sen kan det självklart vara en träningssak att lära sig känna skillnad på vad som är mitt eget och vad som är någon annans. Man kan ofta spegla någon annans symtom i sin egen kropp när man ger en behandling, och att lära sig känna skillnaden där handlar om träning. Att du får ont i axeln under en behandling kan lika gärna bero på att du sitter fel eller spänner dig omedvetet.

När jag jobbar telepatiskt med djur på distans kan jag ibland ganska omgående drabbas av huvudvärk. Det kanske har varit ett tight schema, det är ansträngande att jobba medialt, det finns en möjlighet att min kropp säger: ”Nej, nu får du sluta för idag, jag behöver vila!”. Då brukar jag lägga ner arbetet, för att sedan ta upp det nästa dag igen, pigg och fräsch. Om jag direkt jag kopplat upp mig drabbas av precis samma huvudvärk, vet jag att det inte var jag.

Ett annat sätt att lära sig känna att det är någon annans smärta är att symtomen ofta försvinner ganska fort, eller när man går vidare i behandlingen.

Kapa band

Om man plockar på sig andras symtom och bär med dem efter behandlingen måste man jobba med sin avsikt, och att ha tydliga gränser för var ditt jobb börjar och slutar.

Ett bra sätt att bryta energiband är att teckna ”Choku rei” framför solar plexus och sedan kapa banden därifrån med 3 karateslag, där du upprepar symbolens namn för varje slag. Var tydlig i din avsikt och ha tillit till Reikienergin. Den är ren kärlek och jobbar för det högsta bästa!